Nicolaïkerk Appingedam

De Nicolaïkerk of Nicolaaskerk in de Nederlandse gemeente Appingedam is een romanogotische hallenkerk, de grootste kerk in de Groninger Ommelanden en als Rijksmonument behorend tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Bezichtiging / Besuch / Visit / Visiter   

 

Stichting Nicolaïkerk Appingedam

Steun de Stichting Nicolaïkerk Appingedam en word bijvoorbeeld donateur!