Nicolaïkerk Appingedam

De Nicolaïkerk of Nicolaaskerk in de Nederlandse gemeente Appingedam is een romanogotische hallenkerk, de grootste kerk in de Groninger Ommelanden en als Rijksmonument behorend tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Bezichtiging

De kerk is vanaf 01 juli 2017 weer te bezichtigen   (Voor groepen is een bezoek aan de kerk mogelijk, zie "Bezoek")

Die Kirche ist ab 01 Juli 2017  wieder zu besichtigen. Für Gruppen ist es möglich die Kirche zu besuchen, sehe "Bezoek")

The church is open for visits again after 01 July 2017  (For groups is it possible to visit the church, see "Bezoek")

L'église est ouverte aux visiteurs à partir de  01 Juillet à nouveau. Pour les groupes, il est possible de visiter l'église, voir "Bezoek")

Stichting Nicolaïkerk Appingedam

Steun de Stichting Nicolaïkerk Appingedam en word bijvoorbeeld donateur!